Tools voor communicatie en backups

Software Pendant

Virtual teach pendant

Software Pendant is een oplossing gebaseerd op Windows waarbij de teach pendant op de PC wordt weergegeven. Daardoor is er geen robotsysteem nodig voor een fysieke teach pendant. De robot is geprogrammeerd met het gebruikelijke „teach-in”-process, dat precies werkt zoals een fysieke teach pendant.

Het grote voordeel hiervan is dat er veel minder onderdelen nodig zijn in een systeem waarin reeds een Windows PC is opgenomen. Programmeren is eenvoudig, vooral wanneer u een PC met aanraakscherm gebruikt. En het geeft de systeemfabrikant de mogelijkheid om de werking van de procesmachine en de robot op een station weer te geven.

Belangrijkste kenmerken:

 • „Teach-in”-proces op PC
 • Minder onderdelen
 • Homogeen systeem
 • Mogelijkheid om meerdere robots op een HMI aan te sluiten

FDDWin32

De communicatiesoftware van FDDWIN32 wordt gebruikt om het robotprogramma en de systeemdata (robot, I/O, controller) op een PC op te slaan en te beheren.

Deze software maakt de diskdrive van de controller overbodig en maakt daarvan in de plaats gebruik van de computer voor handmatige backups, downloads, opslag van bestanden, enz. Dit is een voordelige oplossing voor extra opslag en het ophalen van data en biedt de mogelijkheid om snel en gemakkelijk backups te maken.

Belangrijkste kenmerken:

 • Laden/opslaan robotdata
 • Robottaken
 • Configuratiebestanden
 • Toepassingsdata
 • Systeemdata
 • Tool-data, enz.
 • Displays
 • Weergave bestandsinhouden

MotoAdmin

MotoAdmin is een voordelige softwareoplossing waarmee u de robot op afstand, vanaf een PC, kunt besturen, bijvoorbeeld om taken zoals het opsporen van fouten uit te voeren.

Ook kan met MotoAdmin data van een afstand worden beheerd. De verbinding tussen de robotcontroller kan serieel zijn, of via TCP/IP-Ethernet tot stand komen.

Belangrijkste kenmerken:

 • Toegang tot bestanden, zoals het laden, opslaan en wissen van taakbestanden 
 • Mogelijkheid om backupprofielen in te stellen, zodat met één druk op de knop een backup kan worden gemaakt
 • Weergeven en bewerken van globale variabelen
 • Weergave van I/O-signalen (alleen indirecte instelling van uitvoer mogelijk)
 • Besturing van uitvoeren van robottaken (servo, starten/onderbreken van taken, enz.)
 • Weergeven en beperkte reset van alarm- en foutmeldingen 
 • Oproepen van alarmgeschiedenis
 • Oproepen van systeeminformatie zoals softwareversie, geïnstalleerde functies,  robottype, stations, assen, posities
 • Bewerken van taken (zonder syntaxcontrole)

JobExchanger32

JobExchanger32 is gebruiksvriendelijke communicatiesoftware voor het opslaan en beheren van robotcontroller-bestanden op een PC door middel van slepen.

Dit maakt de diskdrive van de controller overbodig en maakt daarvan in de plaats gebruik van de computer voor het handmatig opslaan en ophalen van bestanden, enz.

Belangrijkste kenmerken:

 • Opslag robotdata 

  • Robottaken 
  • Configuratiebestanden  
  • Toepassingsdata 
  • Systeemdata 
  • Tool-data, enz.

 • Ophalen van robotdata  

  • Robottaken 
  • Configuratiebestanden kunnen niet geladen worden 
  • Alleen sommige systeemdata kan geladen worden

 • Displays  

  • Weergave bestandsinhouden

MotoDCI32/MotoJob32

Software voor de externe opslag van robottaken.

De softwaretools van MotoDCI32/MotoJob32 worden gebruikt om robottaken extern op een PC op te slaan. Hiermee wordt de opslagcapaciteit vergroot. De taken die op de PC zijn opgeslagen, kunnen naar behoeven in de robotcontroller worden geladen (Data Communication by Instruction, afgekort DCI) en vervolgens uitgevoerd.

Met MotoDCI32 wordt een verzoek gedaan door middel van het invoeren van een taaknaam. Met MotoJob32 wordt het verzoek gedaan door een toegangsnummer in te voeren, waardoor het nodig is om taken vooraf te registreren.

Belangrijkste kenmerken:

 • Externe opslag van robottaken
 • Besturing via RS-232 of Ethernet
 • Inloggen

Softwarebrochure